Naš stručni tim

Medicina rada

Dr Mile Stanković, specijalista medicine rada
Dr Dragan Ilić, specijalista medicine rada
Dr Biljana Pešić, specijalista medicine rada
Dr Jagoda Filipović, specijalista neuropsihijatrije
Dr Jelena Mišić, specijalista psihijatrije
Dr Nevena Jelić-Ilić, specijalista oftalmologije
Dr Ilija Pešić, specijalista ORL
Ivana Đorđević, master psiholog
Marica Davinić, specijalista medicinske psihologije

Interna medicina

Dr Dinka Despotović, specijalista interne medicine
Dr Zvonimir Stojanović, specijalista interne medicine, kardiolog
Dr Srđan Matić, specijalista interne medicine, reumatolog
Dr Tomislav Tasić, specijalista interne medicine, gastroenterolog
Dr Miomir Prokopović, specijalista interne medicine, nefrolog
Dr Ivan Ranđelović, specijalista interne medicine

Hirurgija

Dr Petar Pera Dimitrijević, specijalista opšte hirurgije
Dr Predrag Lukić, specijalista opšte hirurgije
Dr Ivan Dimitrijević, specijalista opšte hirurgije
Dr Zoran Ćeranić, specijalista platične i estetske hirurgije
Dr Igor Smiljković, specijalista vaskularne hirurgije
Dr Ivan Cvetković, specijalista neurohirurgije
Dr Miomir Kocić Kocka, specijalista opšte hirurgije-onkolog
Dr Marko Jevrić, specijalista opšte hirurgije-onkolog
Dr Dragan Stanković, specijalista maksilofacijalne hirurgije

Ortopedija

Dr Zoran Todorović, specijalista ortopedije
Dr Zoran Anđelković, specijalista ortopedije
Dr Velibor Stanković, specijalista ortopedije

Otorinolaringologija

Dr Ilija Pešić, specijalista otorinolaringologije
Dr Tomislav Petković, specijalista otorinolaringologije

Opšta medicina, kućna nega, kućno lečenje

Dr Milan Zdravković, specijalista opšte medicine
Dr Milan Stojković, doktor medicine, Darkfild mikroskopija
Dr Zoran Nikolić, doktor medicine,
Dr Nataša Zdravković, doktor medicine
Dr Nikola Milenković, doktor medicine
Dr Vladimir Mitić, doktor medicine
Dr Irena Mitić, doktor medicine

Polivalentna patronaža

Ranka Marković, medicinska pedijatrijska sestra
Nataša Marković, medicinska sestra

Ginekologija

Dr Dušan Milovanović, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Ljiljana Bončić, specijalista ginekologije i akušerstva

Urologija

Dr Ivan Stojanović, specijalista urologije
Dr Nebojša Prokopović, specijalista urologije
Dr Snežana Aracki, specijalista urologije-nefrolog

Pedijatrija

Dr Radosava Petrović, specijalista pedijatrije
Dr Snežana Zlatanović, specijalista pedijatrije
Dr Mirjana Miljković, specijalista pedijatrije
Dr Tatjana Petković, doktor medicine
Dr Vesna Stanković, specijalista pedijatrije
Marina Grbović, diplomirani defektolog-logoped

Pneumoftiziologija

Dr Divna Marinković, specijalista pneumoftiziologije
Dr Dragana Vulanović, specijalista pneumoftiziologije

Neuropsihijatrija i Neurologija

Dr Zoran Tomić, specijalista neurologije
Dr Jelena Mišić, specijalista psihijatrije
Dr Olgica Dimitrijević, specijalista neuropsihijatrije
Dr Jagoda Filipović, specijalista neuropsihijatrije
Marina Grbović, diplomirani defektolog-logoped

Radiologija

Dr Magdalena Matić, specijalista radiologije
Dr Violeta Grujeska, specijalista radiologije

Oftalmologija

Dr Nevena Jelić-Ilić, specijalista oftalmologije

Mikrobiologija

Dr Ljiljana Veličković, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom
Dr Jelena Krstić, doktor medicine

Patologija

Dr Miša Milosav Stefanović, specijalista patološke anatomije

Laboratorija

Milica Cekić, Magistar farmacije, medicinski biohemičar
Milan Cekić, Magistar farmacije, medicinski biohemičar